Syroomeou MX-U e2-5 [#22760532380]

Syroomeou MX-U e2-5 AB 1
Typ:
Metal-rich body (Lądowanie)
Dystans do celu:
286 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
33 680 cr

Masy Ziemi:
0,8333
Promień:
4 594 km

Temperatura powierzchni:
1 233 K

Grawitacja:
1,61 G

Stały skład:
100,00% Metal
0,00% Ice
0,00% Rock
Wulkanizm:
Major Rocky Magma
Atmosfera:
No atmosphere

Okres orbitalny:
88,8 d
Półoś wielka:
0,57 au
Ekscentryczność:
0,0099
Inklinacja:
-0,03°
Argument perycentrum:
271,35°
Okres obrotu:
-88,8 d
Pochylenie osi:
-2,3339 °

Materiały:
Fe (36,1%) Ni (27,3%) Cr (16,2%) V (8,9%) Zr (4,2%) Cd (2,8%) Sn (2,4%) Ru (2,2%)