Syroomeou MX-U e2-5 [#22760532380]

Syroomeou MX-U e2-5 AB 1 a
Typ:
Metal-rich body (Lądowanie)
Dystans do celu:
286 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
26 577 cr

Masy Ziemi:
0,0088
Promień:
1 093 km

Temperatura powierzchni:
1 233 K

Grawitacja:
0,30 G

Stały skład:
100,00% Metal
0,00% Ice
0,00% Rock
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Okres orbitalny:
14,8 d
Półoś wielka:
0,00 au
Inklinacja:
87,45°
Argument perycentrum:
67,15°
Okres obrotu:
14,9 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
-0,2486 °

Materiały:
Fe (38,2%) Ni (28,9%) Mn (15,8%) V (9,4%) Cd (3,0%) Ge (1,8%) Hg (1,7%) Sb (1,4%)