2MASS J21524956+4712175 [#16029488260441]

0,00%

Nie posiadamy jeszcze danych dotyczących żadnego z ciał w tym układzie.