HIP 23027 [#2656177211739]

HIP 23027 B 1
Typ:
High metal content world (Lądowanie)
Dystans do celu:
2 183 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Pierwszy mapowany w EDSM przez:
Szacowana wartość:
15 189 cr
Docelowa efektywność:
7

Masy Ziemi:
1,0674
Promień:
6 189 km

Temperatura powierzchni:
579 K

Grawitacja:
1,13 G

Stały skład:
66,39% Rock
33,61% Metal
0,00% Ice
Wulkanizm:
Rocky Magma
Atmosfera:
No atmosphere

Okres orbitalny:
11,1 d
Półoś wielka:
0,08 au
Ekscentryczność:
0,0015
Inklinacja:
-0,04°
Argument perycentrum:
199,87°
Okres obrotu:
-11,1 d
Pochylenie osi:
-1,9760 °

Materiały:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (15,6%) C (13,2%) Mn (9,1%) P (8,4%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Nb (1,5%) Mo (1,5%) Te (1,2%)