2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

2MASS J03283968+3117321 4
Typ:
Icy body
Dystans do celu:
431 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Renato Biago
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,9149
Promień:
7 584 km

Temperatura powierzchni:
295 K
Ciśnienie na powierzchni:
2 015,19546015 atmosfer

Grawitacja:
0,65 G

Stały skład:
68,70% Ice
21,17% Rock
10,12% Metal
Wulkanizm:
Major Water Magma
Atmosfera:
Thick Methane-rich
Skład atmosfery:
82,47% Nitrogen
16,18% Methane
0,82% Argon

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
187,3 d
Półoś wielka:
0,01 au
Ekscentryczność:
0,1261
Inklinacja:
7,90°
Argument perycentrum:
141,52°
Okres obrotu:
29,0 d
Pochylenie osi:
-0,4273 °