2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

2MASS J03283968+3117321 6
Typ:
Icy body
Dystans do celu:
563 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Renato Biago
Szacowana wartość:
504 cr

Masy Ziemi:
2,5056
Promień:
10 204 km

Temperatura powierzchni:
67 K
Ciśnienie na powierzchni:
0,50805399 atmosfer

Grawitacja:
0,98 G

Stały skład:
68,70% Ice
21,17% Rock
10,12% Metal
Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Helium
Skład atmosfery:
87,32% Helium
10,49% Nitrogen
2,19% Neon

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
808,7 d
Półoś wielka:
1,13 au
Ekscentryczność:
0,0000
Inklinacja:
-0,17°
Argument perycentrum:
300,52°
Okres obrotu:
1,0 d
Pochylenie osi:
-0,2149 °