GSC 8588-0317 [#94656697202]

GSC 8588-0317
Typ:
Wolf-Rayet Star
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Light Johnson
Szacowana wartość:
1 210 cr

Wiek:
12 284 milionów lat
Jasność:
I

Masy Słońca:
0,5586
Promienia Słońca:
7,8479

Temperatura powierzchni:
183 102 K


Skala Absolutna:
-14,6530
Okres obrotu:
29,9 d