Ross 104 [#5069001074081]

100,00%
Ross 104 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 206 cr

Masy Słońca:
0,3555
Promienia Słońca:
0,5182
Wiek:
7 470 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
2 995 K
Ross 104 A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
80 708 000 000 000 Mt

Inner radius:
554 580 km
Outer radius:
1 709 400 km
Ross 104 A 1 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
12 ls
Szacowana wartość:
12 356 cr

Masy Ziemi:
0,0296
Promień:
2 009 km

Grawitacja:
0,30 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
520 K

Materiały:
Fe (22,8%) Ni (17,3%) S (16,1%) C (13,6%) Cr (10,3%) P (8,7%) Ge (4,8%) Se (2,5%) Mo (1,5%) Sn (1,5%) Sb (1,0%)
Ross 104 A 2 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
16 ls
Szacowana wartość:
12 046 cr

Masy Ziemi:
0,0161
Promień:
1 651 km

Grawitacja:
0,24 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
464 K

Materiały:
Fe (22,2%) Ni (16,8%) S (15,8%) C (13,3%) Mn (9,2%) P (8,5%) Zn (6,0%) Ge (4,7%) Nb (1,5%) W (1,2%) Tc (0,8%)
Ross 104 A 3 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
22 ls
Szacowana wartość:
12 376 cr

Masy Ziemi:
0,0307
Promień:
2 038 km

Grawitacja:
0,30 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
410 K

Materiały:
Fe (21,6%) Ni (16,4%) S (15,5%) C (13,0%) Cr (9,7%) Mn (8,9%) P (8,3%) Se (2,4%) Nb (1,5%) Sn (1,4%) Ru (1,3%)
Ross 104 ABC 1 / Class I gas giant
Dystans do celu:
482 ls
Szacowana wartość:
3 189 cr

Masy Ziemi:
11,7184
Promień:
24 239 km

Poziom rezerwy:
Powszechny

Grawitacja:
0,81 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
94 K
Ross 104 ABC 1 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
483 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0003
Promień:
596 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
85 K

Materiały:
S (28,3%) C (23,8%) P (15,3%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Zn (3,4%) V (3,1%) As (1,7%) Cd (1,0%) W (0,7%) Tc (0,5%)
Ross 104 ABC 1 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
484 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0359
Promień:
2 896 km

Grawitacja:
0,17 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
85 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,7%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,1%) Cd (0,9%) Hg (0,5%) Po (0,3%)
Ross 104 ABC 2 / Gas giant with water-based life
Dystans do celu:
828 ls
Szacowana wartość:
962 cr

Masy Ziemi:
900,8987
Promień:
77 074 km

Poziom rezerwy:
Powszechny

Grawitacja:
6,17 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
218 K
Ross 104 ABC 2 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
829 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0019
Promień:
1 092 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
99 K

Materiały:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,6%) V (3,0%) Nb (0,8%) W (0,7%) Po (0,3%)
Ross 104 ABC 2 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
828 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0046
Promień:
1 466 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
94 K

Materiały:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,3%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) V (3,0%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Sn (0,7%)
Ross 104 ABC 2 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
830 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0031
Promień:
1 286 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
90 K

Materiały:
S (27,5%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) As (1,6%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%)
Ross 104 ABC 3 / Class I gas giant
Dystans do celu:
806 ls
Szacowana wartość:
2 967 cr

Masy Ziemi:
5,3590
Promień:
21 204 km

Poziom rezerwy:
Powszechny

Grawitacja:
0,48 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
80 K
Ross 104 ABC 3 a / Icy body
Dystans do celu:
807 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0003
Promień:
562 km

Ciśnienie na powierzchni:
5,20 atmosfer

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
Thick Methane

Temperatura powierzchni:
169 K
Ross 104 ABC 4 / Class III gas giant
Dystans do celu:
1 261 ls
Szacowana wartość:
1 056 cr

Masy Ziemi:
1 753,9620
Promień:
74 428 km

Poziom rezerwy:
Powszechny

Grawitacja:
12,88 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
398 K
Ross 104 ABC 4 a / Rocky Ice world (Landable)
Dystans do celu:
1 260 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0013
Promień:
885 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
130 K

Materiały:
S (23,1%) C (19,4%) Fe (15,4%) P (12,4%) Ni (11,7%) Cr (6,9%) Ge (4,5%) V (3,8%) Mo (1,0%) Sb (1,0%) W (0,9%)
Ross 104 ABC 4 b / Rocky Ice world (Landable)
Dystans do celu:
1 263 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0017
Promień:
955 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
109 K

Materiały:
S (22,8%) C (19,2%) Fe (15,2%) P (12,3%) Ni (11,5%) Cr (6,8%) Mn (6,3%) V (3,7%) Sn (0,9%) W (0,8%) Tc (0,5%)
Ross 104 ABC 4 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 263 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0215
Promień:
2 424 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
96 K

Materiały:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Sb (0,7%)
Ross 104 ABC 5 / Gas giant with water-based life
Dystans do celu:
1 254 ls
Szacowana wartość:
911 cr

Masy Ziemi:
602,7249
Promień:
76 358 km

Poziom rezerwy:
Powszechny

Grawitacja:
4,21 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
156 K
Ross 104 ABC 5 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 253 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0061
Promień:
1 601 km

Grawitacja:
0,10 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
84 K

Materiały:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,6%) V (3,0%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Sb (0,8%)
Ross 104 ABC 5 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 253 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0057
Promień:
1 570 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
80 K

Materiały:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
Ross 104 ABC 5 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 252 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0080
Promień:
1 754 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
76 K

Materiały:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,6%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Po (0,3%)
Ross 104 ABC 5 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 247 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0092
Promień:
1 833 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
73 K

Materiały:
S (27,5%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) As (1,6%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) W (0,7%)
Ross 104 ABC 5 d a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 247 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
729 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
73 K

Materiały:
S (30,4%) C (25,6%) P (16,4%) Fe (9,3%) Ni (7,1%) Cr (4,2%) Mn (3,9%) As (1,4%) Nb (0,6%) Mo (0,6%) Ru (0,6%)
Ross 104 ABC 6 / Class I gas giant
Dystans do celu:
2 222 ls
Szacowana wartość:
4 394 cr

Masy Ziemi:
212,8806
Promień:
65 312 km

Poziom rezerwy:
Powszechny

Grawitacja:
2,03 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
67 K
Ross 104 ABC 6 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 221 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0041
Promień:
1 411 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
45 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) As (1,6%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Y (0,7%)
Ross 104 ABC 6 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 223 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0011
Promień:
903 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
43 K

Materiały:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Sn (0,7%) Po (0,3%)
Ross 104 ABC 6 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 232 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0056
Promień:
1 556 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
40 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)
Ross 104 ABC 6 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 207 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0051
Promień:
1 516 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
40 K

Materiały:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Zn (3,4%) V (3,0%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Po (0,3%)
Ross 104 ABC 6 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 209 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0666
Promień:
3 538 km

Grawitacja:
0,22 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
39 K

Materiały:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Se (4,3%) V (2,9%) Nb (0,8%) Y (0,7%) W (0,7%)
Ross 104 ABC 7 / Class I gas giant
Dystans do celu:
3 046 ls
Szacowana wartość:
4 100 cr

Masy Ziemi:
120,7417
Promień:
61 597 km

Poziom rezerwy:
Powszechny

Grawitacja:
1,29 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
48 K
Ross 104 ABC 7 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
3 046 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0023
Promień:
1 154 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
37 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Tc (0,4%)
Ross 104 ABC 8 / Icy body
Dystans do celu:
3 053 ls
Szacowana wartość:
550 cr

Masy Ziemi:
6,9890
Promień:
13 523 km

Ciśnienie na powierzchni:
1,25 atmosfer

Poziom rezerwy:
Powszechny

Grawitacja:
1,55 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Helium

Temperatura powierzchni:
35 K
Ross 104 ABC 9 / Icy body
Dystans do celu:
3 005 ls
Szacowana wartość:
549 cr

Masy Ziemi:
6,7487
Promień:
13 399 km

Ciśnienie na powierzchni:
1,21 atmosfer

Grawitacja:
1,53 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Helium

Temperatura powierzchni:
34 K
Ross 104 B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
175 ls
Szacowana wartość:
1 205 cr

Masy Słońca:
0,2734
Promienia Słońca:
0,4496
Wiek:
7 470 milionów lat
Jasność:
Va

Temperatura powierzchni:
2 522 K
Ross 104 BC 1 / High metal content world
Dystans do celu:
199 ls
Szacowana wartość:
13 732 cr

Masy Ziemi:
0,2318
Promień:
3 889 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,14 atmosfer

Grawitacja:
0,62 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Sulphur dioxide

Temperatura powierzchni:
444 K
Ross 104 C / L (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
176 ls
Szacowana wartość:
1 202 cr

Masy Słońca:
0,1133
Promienia Słońca:
0,2377
Wiek:
7 470 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
1 477 K
Ross 104 D / L (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
31 706 ls
Szacowana wartość:
1 202 cr

Masy Słońca:
0,1328
Promienia Słońca:
0,2998
Wiek:
7 470 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
1 796 K
Ross 104 DE 1 / Class I gas giant
Dystans do celu:
31 926 ls
Szacowana wartość:
4 387 cr

Masy Ziemi:
210,3141
Promień:
68 811 km

Grawitacja:
1,81 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
87 K
Ross 104 DE 1 a / Icy body
Dystans do celu:
31 924 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0059
Promień:
1 582 km

Ciśnienie na powierzchni:
5,86 atmosfer

Grawitacja:
0,10 G

Wulkanizm:
Major Water Magma
Atmosfera:
Thick Methane

Temperatura powierzchni:
147 K
Ross 104 DE 1 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
31 928 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0016
Promień:
1 040 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
61 K

Materiały:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Se (4,4%) Ge (3,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Sn (0,7%) Tc (0,5%)
Ross 104 DE 1 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
31 924 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0046
Promień:
1 461 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
60 K

Materiały:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) Nb (0,8%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)
Ross 104 DE 1 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
31 931 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0033
Promień:
1 306 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
60 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Ross 104 DE 2 / Class I gas giant
Dystans do celu:
32 134 ls
Szacowana wartość:
3 719 cr

Masy Ziemi:
51,7097
Promień:
51 906 km

Grawitacja:
0,78 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
58 K
Ross 104 DE 2 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
32 133 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0045
Promień:
1 445 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
50 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
Ross 104 DE 2 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
32 133 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0028
Promień:
1 240 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
49 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
Ross 104 DE 2 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
32 132 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0009
Promień:
853 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
49 K

Materiały:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) Zr (1,4%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%)
Ross 104 DE 2 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
32 135 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0006
Promień:
745 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
49 K

Materiały:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) V (3,1%) Zr (1,4%) Nb (0,9%) Y (0,7%) Sn (0,7%)
Ross 104 DE 3 / Class I gas giant
Dystans do celu:
32 095 ls
Szacowana wartość:
3 533 cr

Masy Ziemi:
32,2041
Promień:
45 663 km

Grawitacja:
0,63 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
51 K
Ross 104 DE 3 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
32 096 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0011
Promień:
908 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
44 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Ge (3,6%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)
Ross 104 DE 3 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
32 094 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
655 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
44 K

Materiały:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Te (0,9%) Mo (0,8%) W (0,7%)
Ross 104 DE 3 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
32 097 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0015
Promień:
1 017 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
44 K

Materiały:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
Ross 104 DE 4 / Icy body
Dystans do celu:
32 096 ls
Szacowana wartość:
505 cr

Masy Ziemi:
2,5495
Promień:
10 294 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,49 atmosfer

Poziom rezerwy:
Powszechny

Grawitacja:
0,98 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Helium

Temperatura powierzchni:
45 K
Ross 104 DE 5 / Icy body
Dystans do celu:
30 904 ls
Szacowana wartość:
536 cr

Masy Ziemi:
5,2320
Promień:
12 555 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,94 atmosfer

Poziom rezerwy:
Powszechny

Grawitacja:
1,35 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Helium

Temperatura powierzchni:
40 K
Ross 104 E / T (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
31 622 ls
Szacowana wartość:
1 201 cr

Masy Słońca:
0,0820
Promienia Słońca:
0,2129
Wiek:
7 470 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
1 242 K
Ross 104 E A Belt
Class:
Rocky

Mass:
13 332 000 000 000 Mt

Inner radius:
293 020 km
Outer radius:
1 048 500 km
Ross 104 E 1 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
31 618 ls
Szacowana wartość:
11 164 cr

Masy Ziemi:
0,0016
Promień:
775 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
Minor Metallic Magma
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
368 K

Materiały:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,1%) C (13,6%) Cr (10,2%) P (8,7%) V (5,5%) As (2,1%) Nb (1,5%) Ru (1,4%) W (1,2%)
Ross 104 E 2 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
31 622 ls
Szacowana wartość:
11 241 cr

Masy Ziemi:
0,0021
Promień:
841 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
273 K

Materiały:
Fe (23,5%) Ni (17,8%) S (16,8%) C (14,1%) Mn (9,7%) P (9,0%) Zr (2,7%) As (2,2%) Cd (1,8%) Te (1,3%) Hg (1,0%)
Ross 104 E 3 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
31 622 ls
Szacowana wartość:
11 142 cr

Masy Ziemi:
0,0015
Promień:
757 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
273 K

Materiały:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,6%) C (13,1%) Cr (9,8%) Mn (9,0%) P (8,4%) Zr (2,5%) Sn (1,4%) W (1,2%) Tc (0,8%)