Byae Chraei UW-E c11-2 [#654479211874]

100,00%
Byae Chraei UW-E c11-2 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 213 cr

Masy Słońca:
0,6953
Promienia Słońca:
0,8324
Wiek:
10 300 milionów lat
Jasność:
Va

Temperatura powierzchni:
4 463 K
Byae Chraei UW-E c11-2 B / L (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
20 ls
Szacowana wartość:
1 203 cr

Masy Słońca:
0,1758
Promienia Słońca:
0,3501
Wiek:
10 300 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
1 835 K
Byae Chraei UW-E c11-2 C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
11 553 ls
Szacowana wartość:
1 203 cr

Masy Słońca:
0,1914
Promienia Słońca:
0,3662
Wiek:
10 300 milionów lat
Jasność:
VI

Temperatura powierzchni:
2 025 K
Byae Chraei UW-E c11-2 C 1 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
11 507 ls
Szacowana wartość:
11 262 cr

Masy Ziemi:
0,0022
Promień:
879 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
179 K

Materiały:
Fe (22,3%) S (17,2%) Ni (16,9%) C (14,4%) P (9,3%) Mn (9,2%) Ge (4,6%) As (2,1%) Nb (1,5%) Ru (1,4%) W (1,2%)
Byae Chraei UW-E c11-2 C 2 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
11 504 ls
Szacowana wartość:
11 547 cr

Masy Ziemi:
0,0050
Promień:
1 142 km

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
174 K

Materiały:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (16,6%) C (14,0%) Mn (9,1%) P (8,9%) V (5,4%) Zr (2,6%) Cd (1,7%) Nb (1,5%) Ru (1,4%)
Dystans do celu:
11 607 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0107
Promień:
1 837 km

Ciśnienie na powierzchni:
7,31 atmosfer

Grawitacja:
0,13 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
299 K
Byae Chraei UW-E c11-2 C 4 / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
11 507 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0063
Promień:
1 546 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
126 K

Materiały:
S (23,3%) C (19,6%) Fe (16,3%) P (12,5%) Ni (12,4%) Cr (7,4%) V (4,0%) Zr (1,9%) Nb (1,1%) W (0,9%) Sb (0,7%)
Byae Chraei UW-E c11-2 C 5 / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
11 406 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0087
Promień:
1 713 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
116 K

Materiały:
S (22,3%) C (18,7%) Fe (15,6%) P (12,0%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,5%) Ge (3,2%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Tc (0,6%)
Byae Chraei UW-E c11-2 C 6 / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
11 406 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0066
Promień:
1 564 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
116 K

Materiały:
S (24,2%) C (20,3%) Fe (17,0%) P (13,0%) Ni (12,8%) V (4,2%) Ge (3,5%) As (1,6%) Cd (1,3%) Mo (1,1%) Y (1,0%)
Byae Chraei UW-E c11-2 C 7 / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
11 784 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0102
Promień:
1 805 km

Grawitacja:
0,13 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
101 K

Materiały:
S (22,2%) C (18,7%) Fe (15,6%) P (12,0%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) V (3,8%) Nb (1,1%) Sn (1,0%) Po (0,4%)
Byae Chraei UW-E c11-2 C 8 / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
11 446 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0158
Promień:
2 089 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
93 K

Materiały:
S (22,6%) C (19,0%) Fe (15,8%) P (12,2%) Ni (12,0%) Cr (7,1%) Mn (6,5%) Zr (1,8%) Nb (1,1%) Ru (1,0%) W (0,9%)
Byae Chraei UW-E c11-2 C 9 / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
11 327 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0175
Promień:
2 157 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
85 K

Materiały:
S (23,3%) C (19,6%) Fe (16,3%) P (12,5%) Ni (12,3%) Cr (7,3%) Se (3,6%) Zr (1,9%) Nb (1,1%) Mo (1,1%) Y (1,0%)