Sol [#10477373803]

Sol
Typ:
G (White-Yellow) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 218 cr

Wiek:
4 792 milionów lat
Pełne Spektrum:
G2 V
Jasność:
V

Masy Słońca:
1,0000
Promienia Słońca:
1,0000

Temperatura powierzchni:
5 778 K


Skala Absolutna:
4,8300
Okres obrotu:
2,6 d
Pochylenie osi:
-0,2196 °
Asteroid Belt
Class:
Rocky

Mass:
4 060 500 000 000 Mt

Inner radius:
308 170 000 km
Outer radius:
489 190 000 km