Sol [#10477373803]

Vanth
Typ:
Rocky Ice world (Lądowanie)
Dystans do celu:
15 775 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0000
Promień:
276 km

Temperatura powierzchni:
35 K

Grawitacja:
0,00 G

Stały skład:
40,40% Rock
40,00% Ice
19,60% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
9,5 d
Półoś wielka:
0,00 au
Ekscentryczność:
0,0070
Inklinacja:
21,00°
Argument perycentrum:
327,89°
Okres obrotu:
9,5 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
0,2652 °

Materiały:
S (21,4%) Fe (19,2%) C (18,0%) Ni (14,6%) P (11,5%) Zn (5,2%) Ge (4,1%) Zr (2,2%) Nb (1,3%) Sn (1,3%) Ru (1,2%)