Grai Eaewsy SD-B e0 [#1025361860]

88,89%
Grai Eaewsy SD-B e0 / F (White super giant) Star
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 265 cr

Masy Słońca:
3,5820
Promienia Słońca:
44,8251
Wiek:
672 milionów lat
Jasność:
Ib

Temperatura powierzchni:
6 420 K
Grai Eaewsy SD-B e0 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
5 083 200 000 000 000 Mt

Inner radius:
165 560 000 km
Outer radius:
417 180 000 km
Grai Eaewsy SD-B e0 1 / Metal-rich body
Dystans do celu:
330 ls
Szacowana wartość:
34 603 cr

Masy Ziemi:
1,2112
Promień:
5 125 km

Ciśnienie na powierzchni:
2 146,18 atmosfer

Grawitacja:
1,88 G

Wulkanizm:
Major Metallic Magma
Atmosfera:
Hot thick Silicate vapour
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
3 450 K
Grai Eaewsy SD-B e0 2 / Class V gas giant
Dystans do celu:
2 223 ls
Szacowana wartość:
1 151 cr

Masy Ziemi:
3 163,9326
Promień:
67 237 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
28,47 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 582 K
Grai Eaewsy SD-B e0 2 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 218 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0096
Promień:
1 485 km

Grawitacja:
0,18 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
967 K

Materiały:
Fe (20,3%) S (19,8%) C (16,7%) Ni (15,3%) P (10,7%) Zn (5,5%) V (5,0%) As (2,6%) Cd (1,6%) Nb (1,4%) Sb (1,2%)
Grai Eaewsy SD-B e0 2 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 213 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0032
Promień:
1 034 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
948 K

Materiały:
Fe (18,6%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Cd (1,4%) Sb (1,1%) W (1,0%)
Grai Eaewsy SD-B e0 2 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 239 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0181
Promień:
1 825 km

Grawitacja:
0,22 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
932 K

Materiały:
Fe (19,7%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,1%) Ge (5,6%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Te (1,5%) W (1,1%)
Grai Eaewsy SD-B e0 2 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 239 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0105
Promień:
1 529 km

Grawitacja:
0,18 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
932 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Se (2,9%) Sn (1,1%) Hg (0,8%) Po (0,5%)
Grai Eaewsy SD-B e0 2 e / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 207 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0111
Promień:
1 558 km

Grawitacja:
0,19 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
925 K

Materiały:
Fe (20,3%) S (19,9%) C (16,7%) Ni (15,4%) P (10,7%) Zn (5,5%) V (5,0%) As (2,6%) Te (1,5%) Sn (1,2%) W (1,1%)
Grai Eaewsy SD-B e0 3 / Y (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
3 238 ls
Szacowana wartość:
1 200 cr

Masy Słońca:
0,0195
Promienia Słońca:
0,0789
Wiek:
672 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
485 K
Grai Eaewsy SD-B e0 3 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 240 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0779
Promień:
2 926 km

Grawitacja:
0,37 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
825 K

Materiały:
Fe (18,6%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,1%) P (9,7%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Te (1,4%) Nb (1,3%) Sn (1,1%)
Grai Eaewsy SD-B e0 3 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 237 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0233
Promień:
1 981 km

Grawitacja:
0,24 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
807 K

Materiały:
Fe (18,9%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,4%) Zn (5,1%) Cd (1,5%) Y (1,1%) W (1,0%)
Grai Eaewsy SD-B e0 4 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 318 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0075
Promień:
1 368 km

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
754 K

Materiały:
Fe (19,6%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) V (4,8%) As (2,5%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Sb (1,2%)
Grai Eaewsy SD-B e0 4 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 314 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0058
Promień:
1 257 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
Minor Metallic Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
754 K

Materiały:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) V (4,7%) Te (1,4%) Sn (1,1%) W (1,0%)
Grai Eaewsy SD-B e0 4 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 313 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0176
Promień:
1 808 km

Grawitacja:
0,22 G

Wulkanizm:
Minor Rocky Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
754 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Sn (1,1%) W (1,1%) Po (0,5%)
Grai Eaewsy SD-B e0 5 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 337 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0055
Promień:
1 238 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
870 K

Materiały:
Fe (18,4%) S (18,0%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Nb (1,3%) Mo (1,2%) Y (1,1%)
Grai Eaewsy SD-B e0 5 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 336 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0063
Promień:
1 295 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
Minor Metallic Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
847 K

Materiały:
Fe (20,1%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,2%) P (10,6%) Ge (5,8%) Zn (5,5%) Se (3,1%) Nb (1,4%) Sb (1,2%) Sn (1,2%)
Grai Eaewsy SD-B e0 5 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 336 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0083
Promień:
1 415 km

Grawitacja:
0,17 G

Wulkanizm:
Minor Rocky Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
831 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,1%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) V (4,7%) Mo (1,3%) Y (1,1%) Hg (0,8%)
Grai Eaewsy SD-B e0 5 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 333 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0113
Promień:
1 566 km

Grawitacja:
0,19 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
821 K

Materiały:
Fe (19,4%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,2%) Mn (8,0%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Te (1,5%) W (1,1%)
Grai Eaewsy SD-B e0 5 e / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 326 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0107
Promień:
1 539 km

Grawitacja:
0,18 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
804 K

Materiały:
Fe (18,6%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,1%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Te (1,4%) Sn (1,1%) W (1,0%)
Grai Eaewsy SD-B e0 6 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 655 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0160
Promień:
1 754 km

Grawitacja:
0,21 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
551 K

Materiały:
Fe (18,5%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Nb (1,3%) Mo (1,2%) Y (1,1%)
Grai Eaewsy SD-B e0 6 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 648 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0092
Promień:
1 465 km

Grawitacja:
0,18 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
551 K

Materiały:
Fe (18,5%) S (18,1%) C (15,3%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,7%) Zn (5,0%) Mo (1,2%) Y (1,1%) W (1,0%)
Grai Eaewsy SD-B e0 6 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 663 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0070
Promień:
1 338 km

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
551 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,1%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) Hg (0,8%)
Grai Eaewsy SD-B e0 6 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 707 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0272
Promień:
2 084 km

Grawitacja:
0,25 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
551 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,8%) Ni (14,5%) P (10,1%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Zr (2,2%) Ru (1,2%) W (1,1%) Hg (0,8%)
Grai Eaewsy SD-B e0 6 e / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 592 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0399
Promień:
2 361 km

Grawitacja:
0,29 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
551 K

Materiały:
Fe (19,7%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Mn (8,1%) Ge (5,7%) Se (3,0%) Sn (1,2%) W (1,1%) Po (0,5%)