2MASS J03283968+3117321 [#18257770521633]

2MASS J03283968+3117321 3 c
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
2 134 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Sandro ya Anthos
Pierwszy mapowany w EDSM przez:
HOKSILATO
Szacowana wartość:
500 cr
Docelowa efektywność:
2

Masy Ziemi:
0,0008
Promień:
822 km

Temperatura powierzchni:
34 K

Grawitacja:
0,05 G

Stały skład:
82,32% Ice
16,09% Rock
1,59% Metal
Wulkanizm:
Water Magma
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
4,1 d
Półoś wielka:
0,00 au
Ekscentryczność:
0,0000
Inklinacja:
-0,05°
Argument perycentrum:
326,66°
Okres obrotu:
4,0 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
-0,3458 °

Materiały:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,2%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)