2MASS J05351818+0952241 [#5073831863161]

2MASS J05351818+0952241 A 1
Typ:
High metal content world (Lądowanie)
Dystans do celu:
795 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
13 477 cr

Masy Ziemi:
0,1677
Promień:
3 509 km

Temperatura powierzchni:
95 K
Ciśnienie na powierzchni:
0,02703635 atmosfer

Grawitacja:
0,55 G

Stały skład:
67,08% Rock
32,92% Metal
0,00% Ice
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thin Methane-rich
Skład atmosfery:
51,33% Nitrogen
48,30% Methane
0,37% Neon

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
1 245,2 d
Półoś wielka:
1,59 au
Ekscentryczność:
0,0002
Inklinacja:
0,26°
Argument perycentrum:
183,14°
Okres obrotu:
0,8 d
Pochylenie osi:
0,4070 °

Materiały:
Fe (24,3%) Ni (18,4%) S (17,3%) C (14,5%) P (9,3%) Zn (6,6%) Se (2,7%) As (2,3%) Cd (1,9%) Y (1,5%) W (1,3%)