2MASS J05345439-0517211 [#156809388827649]

2MASS J05345439-0517211 B 2 a
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
67 913 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0552
Promień:
3 330 km

Temperatura powierzchni:
20 K

Grawitacja:
0,20 G

Stały skład:
87,89% Ice
10,44% Rock
1,66% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
55,0 d
Półoś wielka:
0,00 au
Ekscentryczność:
0,0000
Inklinacja:
-89,90°
Argument perycentrum:
235,23°
Okres obrotu:
56,7 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
-0,3478 °

Materiały:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,3%) As (1,4%) Sn (0,7%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)