SPF-LF 1 [#22661187052961]

SPF-LF 1
Typ:
M (Red dwarf) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Elfurion
Szacowana wartość:
1 206 cr

Wiek:
8 786 milionów lat
Pełne Spektrum:
M5 V
Jasność:
V

Masy Słońca:
0,3281
Promienia Słońca:
0,5035

Temperatura powierzchni:
2 815 K


Skala Absolutna:
9,4415
Okres obrotu:
2,3 d