Pyrivu PK-T a85-1 [#22960358094552]

Pyrivu PK-T a85-1
Typ:
T (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
mroriginality
Szacowana wartość:
1 201 cr

Wiek:
1 792 milionów lat
Pełne Spektrum:
T6 V
Jasność:
V

Masy Słońca:
0,0469
Promienia Słońca:
0,1497

Temperatura powierzchni:
887 K


Skala Absolutna:
17,0951
Okres obrotu:
0,7 d
Pochylenie osi:
0,0000 °