Csi+46-20087 (NGC 6884 Nebula) [#79759151898]

100,00%
Csi+46-20087 / Wolf-Rayet N Star
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 214 cr

Masy Słońca:
0,7656
Promienia Słońca:
4,4393
Wiek:
4 204 milionów lat
Jasność:
I

Temperatura powierzchni:
183 987 K
Csi+46-20087 1 / Metal-rich body (Landable)
Dystans do celu:
819 ls
Szacowana wartość:
33 112 cr

Masy Ziemi:
0,6524
Promień:
4 272 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,02 atmosfer

Grawitacja:
1,45 G

Wulkanizm:
Major Rocky Magma
Atmosfera:
Hot thin Silicate vapour
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 763 K

Materiały:
Fe (33,1%) Ni (25,0%) Cr (14,9%) Mn (13,7%) V (8,1%) Nb (2,3%) W (1,8%) Tc (1,2%)
Csi+46-20087 2 / Metal-rich body
Dystans do celu:
1 079 ls
Szacowana wartość:
34 110 cr

Masy Ziemi:
0,9955
Promień:
4 841 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,01 atmosfer

Grawitacja:
1,73 G

Wulkanizm:
Major Metallic Magma
Atmosfera:
Hot thin Silicate vapour
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 535 K
Csi+46-20087 3 / High metal content world
Dystans do celu:
2 464 ls
Szacowana wartość:
15 778 cr

Masy Ziemi:
1,7702
Promień:
7 198 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,00 atmosfer

Grawitacja:
1,39 G

Wulkanizm:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 015 K
Csi+46-20087 4 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
3 347 ls
Szacowana wartość:
15 282 cr

Masy Ziemi:
1,1600
Promień:
6 360 km

Grawitacja:
1,17 G

Wulkanizm:
Major Rocky Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
869 K

Materiały:
Fe (22,4%) Ni (17,0%) S (16,0%) C (13,5%) Cr (10,1%) P (8,6%) V (5,5%) Se (2,5%) Nb (1,5%) Mo (1,5%) Y (1,3%)