Stuelou MM-C b30-5 [#11578290486017]

100,00%
Stuelou MM-C b30-5 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 207 cr

Masy Słońca:
0,3945
Promienia Słońca:
0,5712
Wiek:
4 100 milionów lat
Jasność:
Va

Temperatura powierzchni:
3 518 K
Stuelou MM-C b30-5 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
64 706 000 000 Mt

Inner radius:
604 590 km
Outer radius:
1 769 800 km
Stuelou MM-C b30-5 1 / Class II gas giant
Dystans do celu:
378 ls
Szacowana wartość:
27 836 cr

Masy Ziemi:
408,2459
Promień:
74 513 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
2,99 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
184 K
Dystans do celu:
352 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
1,2713
Promień:
8 716 km

Ciśnienie na powierzchni:
438,53 atmosfer

Grawitacja:
0,68 G

Wulkanizm:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
Thick Argon-rich
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
164 K
Stuelou MM-C b30-5 3 / Gas giant with water-based life
Dystans do celu:
675 ls
Szacowana wartość:
885 cr

Masy Ziemi:
484,3557
Promień:
75 351 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
3,47 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
164 K
Stuelou MM-C b30-5 3 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
675 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0060
Promień:
1 594 km

Grawitacja:
0,10 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
102 K

Materiały:
S (28,7%) C (24,1%) P (15,5%) Fe (12,9%) Ni (9,8%) Zn (3,5%) As (1,7%) Zr (1,5%) Nb (0,9%) Ru (0,8%) W (0,7%)
Stuelou MM-C b30-5 3 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
675 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0047
Promień:
1 476 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
96 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (1,0%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
Stuelou MM-C b30-5 3 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
676 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0060
Promień:
1 588 km

Grawitacja:
0,10 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
95 K

Materiały:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Cr (5,6%) V (3,1%) As (1,6%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Sn (0,8%)
Stuelou MM-C b30-5 3 c a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
676 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0006
Promień:
747 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
95 K

Materiały:
S (29,9%) C (25,2%) P (16,1%) Fe (9,2%) Ni (7,0%) Se (4,7%) Cr (4,2%) Zn (2,5%) Sn (0,5%) Hg (0,4%) Tc (0,3%)
Stuelou MM-C b30-5 3 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
673 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0056
Promień:
1 556 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
94 K

Materiały:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,1%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Sn (0,7%)
Stuelou MM-C b30-5 3 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
683 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0101
Promień:
1 890 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
93 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
Stuelou MM-C b30-5 3 e a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
683 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0009
Promień:
885 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
93 K

Materiały:
S (29,8%) C (25,0%) P (16,0%) Fe (9,2%) Ni (6,9%) Se (4,7%) Cr (4,1%) Zn (2,5%) Te (0,8%) Mo (0,6%) Hg (0,4%)
Stuelou MM-C b30-5 4 / Class I gas giant
Dystans do celu:
874 ls
Szacowana wartość:
4 254 cr

Masy Ziemi:
163,6866
Promień:
65 313 km

Grawitacja:
1,56 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
102 K
Stuelou MM-C b30-5 4 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
876 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0027
Promień:
1 230 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
Major Water Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
80 K

Materiały:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Te (0,9%) Mo (0,8%) W (0,7%)
Stuelou MM-C b30-5 4 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
873 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0011
Promień:
907 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
79 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Sn (0,7%)
Stuelou MM-C b30-5 4 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
871 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0023
Promień:
1 168 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
78 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
Stuelou MM-C b30-5 4 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
877 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0021
Promień:
1 132 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
78 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Sn (0,7%)
Stuelou MM-C b30-5 5 / Class I gas giant
Dystans do celu:
1 111 ls
Szacowana wartość:
4 386 cr

Masy Ziemi:
209,8460
Promień:
65 762 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
1,97 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
99 K
Stuelou MM-C b30-5 5 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 111 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0008
Promień:
819 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
74 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Ru (0,7%) Sn (0,7%)
Stuelou MM-C b30-5 5 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 110 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0010
Promień:
893 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
73 K

Materiały:
S (28,2%) C (23,7%) P (15,2%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Zn (3,5%) V (3,1%) As (1,6%) Cd (1,0%) Y (0,8%) W (0,7%)
Dystans do celu:
1 110 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0041
Promień:
1 410 km

Ciśnienie na powierzchni:
32,16 atmosfer

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
Minor Water Magma
Atmosfera:
Thick Methane
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
211 K
Stuelou MM-C b30-5 6 / Class I gas giant
Dystans do celu:
1 164 ls
Szacowana wartość:
3 414 cr

Masy Ziemi:
23,2061
Promień:
37 485 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
0,67 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
77 K
Dystans do celu:
1 164 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
645 km

Ciśnienie na powierzchni:
6,86 atmosfer

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Thick Methane
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
167 K
Dystans do celu:
1 165 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
701 km

Ciśnienie na powierzchni:
8,13 atmosfer

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Thick Methane
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
171 K
Dystans do celu:
1 165 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0010
Promień:
889 km

Ciśnienie na powierzchni:
7,24 atmosfer

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thick Methane
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
168 K
Dystans do celu:
1 686 ls
Szacowana wartość:
567 cr

Masy Ziemi:
9,5402
Promień:
14 653 km

Ciśnienie na powierzchni:
1,69 atmosfer

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
1,81 G

Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
Helium
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
57 K
Stuelou MM-C b30-5 8 / Class I gas giant
Dystans do celu:
1 675 ls
Szacowana wartość:
3 123 cr

Masy Ziemi:
9,3952
Promień:
21 946 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
0,79 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
62 K
Stuelou MM-C b30-5 8 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 675 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0003
Promień:
592 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,00 atmosfer

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
55 K

Materiały:
S (26,9%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
Stuelou MM-C b30-5 8 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 675 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
635 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,00 atmosfer

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
55 K

Materiały:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Hg (0,5%)