Stuelou MM-C b30-5 [#11578290486017]

Stuelou MM-C b30-5 4 d
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
877 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
nijutsu
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0021
Promień:
1 132 km

Temperatura powierzchni:
78 K

Grawitacja:
0,07 G

Stały skład:
82,57% Ice
15,86% Rock
1,56% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
48,1 d
Półoś wielka:
0,02 au
Ekscentryczność:
0,0011
Inklinacja:
-1,18°
Argument perycentrum:
50,44°
Okres obrotu:
48,1 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
0,1814 °

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Sn (0,7%)