NGC 3590 CLA 25 [#44390417684]

100,00%
NGC 3590 CLA 25 A / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 284 cr

Masy Słońca:
4,6211
Promienia Słońca:
2,6084
Wiek:
570 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
14 986 K
NGC 3590 CLA 25 A 1 / High metal content world
Dystans do celu:
2 010 ls
Szacowana wartość:
17 291 cr

Masy Ziemi:
5,3385
Promień:
9 797 km

Ciśnienie na powierzchni:
2 029,31 atmosfer

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
2,26 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide

Temperatura powierzchni:
2 342 K
NGC 3590 CLA 25 A 1 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 010 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0003
Promień:
466 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
561 K

Materiały:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) As (2,5%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Y (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 1 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 009 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
572 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
561 K

Materiały:
Fe (18,4%) S (18,0%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Te (1,4%) Mo (1,2%) Sn (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 / Y (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
2 724 ls
Szacowana wartość:
1 200 cr

Masy Słońca:
0,0117
Promienia Słońca:
0,0589
Wiek:
570 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
369 K
NGC 3590 CLA 25 A 2 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 727 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0008
Promień:
658 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
488 K

Materiały:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) V (4,8%) Se (3,0%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 727 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0011
Promień:
728 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
488 K

Materiały:
Fe (19,4%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,2%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Y (1,2%) Sn (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 734 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0026
Promień:
969 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
488 K

Materiały:
Fe (19,4%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,7%) P (10,2%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) V (4,8%) Nb (1,3%) W (1,1%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 729 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0018
Promień:
859 km

Grawitacja:
0,10 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
488 K

Materiały:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Mo (1,2%) Sb (1,2%) W (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 A 2 e / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 731 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0138
Promień:
1 660 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
0,20 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
488 K

Materiały:
Fe (19,3%) S (17,3%) Ni (14,6%) C (14,5%) P (9,3%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) V (4,7%) Cd (1,5%) Y (1,2%) W (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 A 3 / Y (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
3 462 ls
Szacowana wartość:
1 200 cr

Masy Słońca:
0,0117
Promienia Słońca:
0,0644
Wiek:
570 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
376 K
NGC 3590 CLA 25 A 3 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 466 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0142
Promień:
1 687 km

Grawitacja:
0,20 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
441 K

Materiały:
Fe (20,3%) S (19,9%) C (16,7%) Ni (15,3%) P (10,7%) Ge (5,8%) V (5,0%) Se (3,1%) Nb (1,4%) W (1,1%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 3 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 463 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0202
Promień:
1 893 km

Grawitacja:
0,23 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
441 K

Materiały:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Hg (0,9%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 3 b a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 463 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
441 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
441 K

Materiały:
S (20,9%) Fe (18,5%) C (17,5%) Ni (14,0%) P (11,2%) Ge (6,1%) V (4,5%) Se (3,3%) Te (1,6%) Cd (1,4%) Sn (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 A 4 / Class III gas giant
Dystans do celu:
3 505 ls
Szacowana wartość:
792 cr

Masy Ziemi:
205,3261
Promień:
69 190 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
1,74 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
454 K
NGC 3590 CLA 25 A 5 / Y (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
5 159 ls
Szacowana wartość:
1 200 cr

Masy Słońca:
0,0234
Promienia Słońca:
0,0950
Wiek:
570 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
535 K
NGC 3590 CLA 25 A 5 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 161 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0135
Promień:
1 659 km

Grawitacja:
0,20 G

Wulkanizm:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
454 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,1%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Nb (1,3%) Sb (1,2%) Sn (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 166 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0114
Promień:
1 570 km

Grawitacja:
0,19 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
430 K

Materiały:
Fe (20,3%) S (19,8%) C (16,7%) Ni (15,3%) P (10,7%) Cr (9,1%) As (2,6%) Zr (2,4%) Cd (1,6%) W (1,1%) Po (0,5%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 162 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0860
Promień:
3 024 km

Grawitacja:
0,38 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
414 K

Materiały:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Mn (8,1%) Ge (5,6%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Y (1,2%) Sn (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 c a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 162 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0007
Promień:
641 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
414 K

Materiały:
S (19,5%) Fe (17,3%) C (16,4%) Ni (13,1%) P (10,5%) Cr (7,8%) Mn (7,1%) Zn (4,7%) Te (1,5%) Nb (1,2%) W (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 A 5 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 179 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0868
Promień:
3 033 km

Grawitacja:
0,38 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
402 K

Materiały:
Fe (18,6%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,1%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Zn (5,1%) Mo (1,2%) W (1,0%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 A 6 / Class III gas giant
Dystans do celu:
5 238 ls
Szacowana wartość:
564 cr

Masy Ziemi:
9,0334
Promień:
27 001 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
0,50 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
376 K
NGC 3590 CLA 25 A 6 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 238 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0008
Promień:
657 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
382 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,0%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Te (1,4%) Sn (1,1%) W (1,1%)
NGC 3590 CLA 25 B / B (Blue-White) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
163 716 ls
Szacowana wartość:
1 248 cr

Masy Słońca:
2,6719
Promienia Słońca:
2,0907
Wiek:
570 milionów lat
Jasność:
Vab

Temperatura powierzchni:
12 344 K
NGC 3590 CLA 25 B 1 / Metal-rich body (Landable)
Dystans do celu:
163 779 ls
Szacowana wartość:
29 110 cr

Masy Ziemi:
0,0737
Promień:
2 172 km

Grawitacja:
0,64 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 019 K

Materiały:
Fe (35,0%) Ni (26,5%) Mn (14,5%) Zn (9,5%) V (8,6%) Cd (2,7%) Mo (2,3%) Po (1,0%)
NGC 3590 CLA 25 B 2 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
163 732 ls
Szacowana wartość:
13 941 cr

Masy Ziemi:
0,2973
Promień:
4 200 km

Grawitacja:
0,69 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
869 K

Materiały:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (15,7%) C (13,2%) Cr (9,9%) P (8,5%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Nb (1,5%) W (1,2%) Po (0,6%)
NGC 3590 CLA 25 B 3 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
164 042 ls
Szacowana wartość:
14 495 cr

Masy Ziemi:
0,5463
Promień:
5 064 km

Grawitacja:
0,87 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
756 K

Materiały:
Fe (23,9%) Ni (18,1%) S (16,9%) C (14,2%) P (9,1%) V (5,9%) Ge (5,0%) Se (2,7%) Nb (1,6%) Y (1,4%) W (1,3%)
NGC 3590 CLA 25 B 3 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
164 042 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0065
Promień:
1 289 km

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
756 K

Materiały:
Fe (19,3%) S (17,3%) Ni (14,6%) C (14,6%) P (9,3%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) Sn (1,2%) W (1,1%) Tc (0,7%)
NGC 3590 CLA 25 B 4 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
164 555 ls
Szacowana wartość:
13 753 cr

Masy Ziemi:
0,2377
Promień:
3 916 km

Grawitacja:
0,63 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
650 K

Materiały:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (15,7%) C (13,2%) Mn (9,1%) P (8,4%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Cd (1,7%) Ru (1,4%) W (1,2%)
NGC 3590 CLA 25 B 5 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
163 280 ls
Szacowana wartość:
13 624 cr

Masy Ziemi:
0,2027
Promień:
3 725 km

Grawitacja:
0,59 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
556 K

Materiały:
Fe (22,4%) Ni (16,9%) S (15,9%) C (13,4%) Mn (9,3%) P (8,6%) V (5,5%) Ge (4,7%) Nb (1,5%) W (1,2%) Po (0,6%)
NGC 3590 CLA 25 B 6 / High metal content world
Dystans do celu:
165 855 ls
Szacowana wartość:
13 589 cr

Masy Ziemi:
0,1937
Promień:
3 673 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,25 atmosfer

Grawitacja:
0,58 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Sulphur dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
440 K
NGC 3590 CLA 25 B 7 / High metal content world
Dystans do celu:
162 486 ls
Szacowana wartość:
14 660 cr

Masy Ziemi:
0,6460
Promień:
5 313 km

Ciśnienie na powierzchni:
28,59 atmosfer

Grawitacja:
0,93 G

Wulkanizm:
Rocky Magma
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
941 K
NGC 3590 CLA 25 B 7 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
162 486 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0454
Promień:
2 431 km

Grawitacja:
0,31 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
380 K

Materiały:
Fe (19,9%) S (17,8%) Ni (15,0%) C (15,0%) P (9,6%) Cr (8,9%) Mn (8,2%) Zr (2,3%) Nb (1,4%) Mo (1,3%) Po (0,5%)
NGC 3590 CLA 25 B 8 / High metal content world
Dystans do celu:
161 154 ls
Szacowana wartość:
13 901 cr

Masy Ziemi:
0,2840
Promień:
4 140 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,57 atmosfer

Grawitacja:
0,67 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Sulphur dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
341 K