2MASS J05351904+0954550 [#84523356594]

2MASS J05351904+0954550 3
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
28 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
641 cr

Masy Ziemi:
32,5168
Promień:
21 123 km

Temperatura powierzchni:
803 K

Grawitacja:
2,96 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Okres orbitalny:
5,4 d
Półoś wielka:
0,06 au
Ekscentryczność:
0,0000
Inklinacja:
0,01°
Argument perycentrum:
270,78°
Okres obrotu:
-5,5 d
Pochylenie osi:
2,3644 °

Materiały:
S (22,2%) C (18,7%) Fe (17,5%) Ni (13,2%) P (12,0%) Cr (7,9%) Se (3,5%) Zr (2,0%) Cd (1,4%) W (1,0%) Sb (0,8%)