Prua Hypai GT-Z d13-10 [#354342948091]

Prua Hypai GT-Z d13-10 A 1 e
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
1 365 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0132
Promień:
2 065 km

Temperatura powierzchni:
77 K

Grawitacja:
0,13 G

Stały skład:
82,59% Ice
15,87% Rock
1,54% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
21,4 d
Półoś wielka:
0,01 au
Ekscentryczność:
0,0003
Inklinacja:
0,06°
Argument perycentrum:
290,03°
Okres obrotu:
21,4 d
Pochylenie osi:
0,2615 °

Materiały:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Ru (0,7%)