Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 [#62199573647611]

100,00%
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 / A (Blue-White) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 232 cr

Masy Słońca:
1,7422
Promienia Słońca:
1,5415
Wiek:
1 112 milionów lat
Jasność:
Vab

Temperatura powierzchni:
8 407 K
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 1 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
118 ls
Szacowana wartość:
18 076 cr

Masy Ziemi:
8,7073
Promień:
11 089 km

Grawitacja:
2,88 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
927 K

Materiały:
Fe (22,4%) Ni (16,9%) S (15,8%) C (13,3%) Cr (10,1%) P (8,5%) Zn (6,1%) Zr (2,6%) Mo (1,5%) Sn (1,5%) Ru (1,4%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 2 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
158 ls
Szacowana wartość:
18 848 cr

Masy Ziemi:
13,4979
Promień:
12 337 km

Grawitacja:
3,61 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
802 K

Materiały:
Fe (21,0%) Ni (15,9%) S (14,8%) C (12,5%) Cr (9,4%) Mn (8,7%) P (8,0%) Zn (5,7%) Nb (1,4%) Sn (1,4%) Ru (1,3%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 3 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
299 ls
Szacowana wartość:
16 705 cr

Masy Ziemi:
3,5810
Promień:
8 779 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
1,89 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
583 K

Materiały:
Fe (21,1%) Ni (16,0%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,1%) V (5,2%) Cd (1,6%) Nb (1,4%) Sb (0,9%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 3 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
299 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0003
Promień:
458 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
583 K

Materiały:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,6%) As (2,5%) Ru (1,2%) Sn (1,2%) W (1,1%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 3 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
301 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0094
Promień:
1 459 km

Grawitacja:
0,18 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
583 K

Materiały:
Fe (20,4%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (15,4%) P (9,9%) Mn (8,4%) Zn (5,5%) Se (2,9%) Mo (1,3%) Sb (1,1%) W (1,1%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 4 / High metal content world
Dystans do celu:
457 ls
Szacowana wartość:
17 486 cr

Masy Ziemi:
6,0525
Promień:
10 124 km

Ciśnienie na powierzchni:
2 724,07 atmosfer

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
2,40 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
2 040 K
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 4 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
457 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
442 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
471 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Zn (5,2%) V (4,7%) Cd (1,5%) Te (1,4%) W (1,1%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 4 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
458 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
381 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
471 K

Materiały:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,1%) Zn (5,3%) As (2,5%) Te (1,5%) Nb (1,3%) Sn (1,2%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 5 / Class III gas giant
Dystans do celu:
620 ls
Szacowana wartość:
568 cr

Masy Ziemi:
9,7403
Promień:
14 445 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
1,90 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
398 K
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 5 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
620 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0022
Promień:
916 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
405 K

Materiały:
Fe (19,2%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,5%) P (10,0%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Tc (0,7%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 5 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
619 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
430 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
405 K

Materiały:
Fe (19,2%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,5%) P (10,1%) Mn (7,9%) Zn (5,2%) V (4,7%) Te (1,4%) Nb (1,3%) Sn (1,2%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 5 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
619 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
402 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
405 K

Materiały:
Fe (18,5%) S (18,0%) C (15,2%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Mo (1,2%) Ru (1,1%) Sn (1,1%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 5 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
619 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
411 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
405 K

Materiały:
Fe (21,1%) S (20,6%) C (17,3%) Ni (16,0%) P (11,1%) V (5,2%) Se (3,2%) As (2,7%) Sn (1,3%) W (1,2%) Po (0,6%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 6 / Class III gas giant
Dystans do celu:
823 ls
Szacowana wartość:
574 cr

Masy Ziemi:
10,8781
Promień:
19 251 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
1,19 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
346 K
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 7 / High metal content world
Dystans do celu:
818 ls
Szacowana wartość:
16 282 cr

Masy Ziemi:
2,6287
Promień:
8 049 km

Ciśnienie na powierzchni:
372,01 atmosfer

Grawitacja:
1,65 G

Wulkanizm:
Metallic Magma
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 199 K
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 8 / Class III gas giant
Dystans do celu:
1 192 ls
Szacowana wartość:
700 cr

Masy Ziemi:
72,7737
Promień:
44 504 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
1,49 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
292 K
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 8 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
1 193 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0012
Promień:
746 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
293 K

Materiały:
Fe (20,1%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,2%) P (10,5%) Ge (5,7%) Zn (5,5%) Se (3,1%) Cd (1,6%) Sb (1,2%) W (1,1%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 8 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
1 191 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0008
Promień:
648 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
293 K

Materiały:
Fe (19,5%) S (19,0%) C (15,9%) Ni (14,7%) P (10,2%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) W (1,1%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 8 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
1 191 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0010
Promień:
701 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
293 K

Materiały:
Fe (19,7%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,3%) Cr (8,9%) Ge (5,6%) Zr (2,3%) Nb (1,4%) Hg (0,9%) Tc (0,7%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 8 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
1 191 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0011
Promień:
725 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
293 K

Materiały:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Cr (8,8%) V (4,8%) As (2,5%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Sb (1,2%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 8 e / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
1 195 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0060
Promień:
1 272 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
293 K

Materiały:
Fe (19,6%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) Zr (2,3%) Te (1,5%) Nb (1,3%) W (1,1%)
Dystans do celu:
1 192 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0227
Promień:
1 998 km

Ciśnienie na powierzchni:
5 124,91 atmosfer

Grawitacja:
0,23 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Hot thick Water
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 611 K
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 9 / T (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
2 500 ls
Szacowana wartość:
1 201 cr

Masy Słońca:
0,0625
Promienia Słońca:
0,1838
Wiek:
1 112 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
969 K
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 9 a / Class III gas giant
Dystans do celu:
2 571 ls
Szacowana wartość:
961 cr

Masy Ziemi:
893,1714
Promień:
77 850 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
5,99 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
381 K
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 10 / Y (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
3 702 ls
Szacowana wartość:
1 200 cr

Masy Słońca:
0,0078
Promienia Słońca:
0,0491
Wiek:
1 112 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
281 K
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 10 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 704 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0112
Promień:
1 561 km

Grawitacja:
0,19 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
166 K

Materiały:
Fe (19,4%) S (18,9%) C (15,9%) Ni (14,7%) P (10,2%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Sn (1,2%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 10 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 698 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0039
Promień:
1 103 km

Grawitacja:
0,13 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
166 K

Materiały:
Fe (20,2%) S (19,7%) C (16,5%) Ni (15,3%) P (10,6%) Mn (8,3%) Se (3,1%) Zr (2,3%) Te (1,5%) Nb (1,4%) Sn (1,2%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 10 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 700 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0201
Promień:
1 889 km

Grawitacja:
0,23 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
166 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,4%) P (10,0%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) As (2,4%) Te (1,4%) Mo (1,2%) Hg (0,8%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 10 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 691 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0113
Promień:
1 563 km

Grawitacja:
0,19 G

Wulkanizm:
Minor Metallic Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
166 K

Materiały:
Fe (19,0%) S (18,5%) C (15,5%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Mn (7,8%) Se (2,9%) Te (1,4%) Mo (1,2%) Hg (0,8%)
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 10 e / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 691 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0095
Promień:
1 479 km

Grawitacja:
0,18 G

Wulkanizm:
Minor Metallic Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
166 K

Materiały:
Fe (19,5%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) Zr (2,3%) Cd (1,5%) Te (1,4%) W (1,1%)
Dystans do celu:
3 692 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0090
Promień:
1 453 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,00 atmosfer

Grawitacja:
0,17 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thin Ammonia
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
167 K
Dryooe Flyou ZB-B d14-1810 11 / High metal content world
Dystans do celu:
3 810 ls
Szacowana wartość:
18 990 cr

Masy Ziemi:
14,5712
Promień:
12 560 km

Ciśnienie na powierzchni:
212,36 atmosfer

Grawitacja:
3,76 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
Hot thick Methane-rich
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
628 K