HD 6428 [#83714347650]

HD 6428 2 b
Typ:
Metal-rich body (Lądowanie)
Dystans do celu:
639 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Pierwszy mapowany w EDSM przez:
Szacowana wartość:
23 923 cr
Docelowa efektywność:
2

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
288 km

Temperatura powierzchni:
1 057 K

Grawitacja:
0,08 G

Stały skład:
100,00% Metal
0,00% Ice
0,00% Rock
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
4,1 d
Półoś wielka:
0,01 au
Ekscentryczność:
0,0002
Inklinacja:
-0,02°
Argument perycentrum:
25,24°
Okres obrotu:
4,1 d
Pochylenie osi:
0,0104 °

Materiały:
Fe (35,2%) Ni (26,6%) Mn (14,5%) Zn (9,6%) V (8,7%) Cd (2,7%) W (1,9%) Te (0,7%)