HD 185271 [#41974473498]

HD 185271
Typ:
K (Yellow-Orange) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 210 cr

Wiek:
10 668 milionów lat
Pełne Spektrum:
K8 V
Jasność:
V

Masy Słońca:
0,5430
Promienia Słońca:
0,6977

Temperatura powierzchni:
3 999 K


Skala Absolutna:
-6,4795
Okres obrotu:
2,4 d
Pochylenie osi:
0,0000 °