2MASS J21533410+4715558 [#14647012627106]

2MASS J21533410+4715558 5 c
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
1 940 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
FraZor
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
630 km

Temperatura powierzchni:
93 K
Ciśnienie na powierzchni:
0,06578460 atmosfer

Grawitacja:
0,04 G

Stały skład:
81,50% Ice
16,79% Rock
1,71% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thin Methane
Skład atmosfery:
100,00% Methane

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
53,0 d
Półoś wielka:
0,01 au
Ekscentryczność:
0,0004
Inklinacja:
1,23°
Argument perycentrum:
285,16°
Okres obrotu:
-53,0 d
Pochylenie osi:
-2,9509 °

Materiały:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,1%) Ge (3,5%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%)