2MASS J05344892-0531315 [#18270655357961]

2MASS J05344892-0531315 C 1
Typ:
Rocky Ice world
Dystans do celu:
184 995 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
1,2444
Promień:
7 627 km

Temperatura powierzchni:
49 K
Ciśnienie na powierzchni:
0,22110451 atmosfer

Grawitacja:
0,87 G

Stały skład:
42,29% Ice
38,60% Rock
19,11% Metal
Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
Neon-rich
Skład atmosfery:
97,56% Helium
2,44% Neon

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
2 553,6 d
Półoś wielka:
2,56 au
Ekscentryczność:
0,0028
Inklinacja:
-0,03°
Argument perycentrum:
213,21°
Okres obrotu:
0,6 d
Pochylenie osi:
-0,4226 °