2MASS J05351715-0526456 [#183197667894273]

2MASS J05351715-0526456
Typ:
M (Red dwarf) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 205 cr

Wiek:
10 090 milionów lat
Pełne Spektrum:
M7 V
Jasność:
V

Masy Słońca:
0,2656
Promienia Słońca:
0,4308

Temperatura powierzchni:
2 500 K


Skala Absolutna:
10,2963
Okres obrotu:
1,6 d
2MASS J05351715-0526456 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
70 078 000 000 000 Mt

Inner radius:
494 430 km
Outer radius:
1 626 700 km