2MASS J05351715-0526456 [#183197667894273]

2MASS J05351715-0526456 2
Typ:
Rocky Ice world
Dystans do celu:
545 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,9123
Promień:
7 079 km

Temperatura powierzchni:
89 K
Ciśnienie na powierzchni:
1 523,07493708 atmosfer

Grawitacja:
0,74 G

Stały skład:
47,58% Ice
35,13% Rock
17,29% Metal
Wulkanizm:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
Thick Argon-rich
Skład atmosfery:
99,01% Nitrogen
0,99% Argon

Okres orbitalny:
51,2 d
Półoś wielka:
0,00 au
Ekscentryczność:
0,1496
Inklinacja:
0,38°
Argument perycentrum:
74,31°
Okres obrotu:
105,1 d
Pochylenie osi:
-0,1968 °