2MASS J05351715-0526456 [#183197667894273]

2MASS J05351715-0526456 1
Typ:
Rocky Ice world
Dystans do celu:
542 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
1,0430
Promień:
7 369 km

Temperatura powierzchni:
60 K
Ciśnienie na powierzchni:
0,17745081 atmosfer

Grawitacja:
0,78 G

Stały skład:
47,58% Ice
35,13% Rock
17,29% Metal
Wulkanizm:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
Neon-rich
Skład atmosfery:
97,24% Helium
2,76% Neon

Okres orbitalny:
51,2 d
Półoś wielka:
0,00 au
Ekscentryczność:
0,1496
Inklinacja:
0,38°
Argument perycentrum:
254,31°
Okres obrotu:
74,9 d
Pochylenie osi:
-0,0521 °