Praea Euq II-R b22-0 [#681962907329]

Praea Euq II-R b22-0 ABC 4 c
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
1 914 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0126
Promień:
2 036 km

Temperatura powierzchni:
44 K

Grawitacja:
0,12 G

Stały skład:
82,59% Ice
15,86% Rock
1,54% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
27,6 d
Półoś wielka:
0,02 au
Ekscentryczność:
0,0036
Inklinacja:
-0,06°
Argument perycentrum:
41,13°
Okres obrotu:
27,6 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
0,0712 °

Materiały:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)