Syroagoa HW-M b40-0 [#185622619993]

100,00%
Syroagoa HW-M b40-0 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 205 cr

Masy Słońca:
0,2656
Promienia Słońca:
0,4026
Wiek:
13 025 milionów lat
Jasność:
Va

Temperatura powierzchni:
2 659 K
Syroagoa HW-M b40-0 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
67 378 000 000 000 Mt

Inner radius:
511 310 km
Outer radius:
1 551 200 km
Syroagoa HW-M b40-0 1 / Class I gas giant
Dystans do celu:
214 ls
Szacowana wartość:
3 267 cr

Masy Ziemi:
14,9991
Promień:
24 125 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
1,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
110 K
Syroagoa HW-M b40-0 1 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
214 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
565 km

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
98 K

Materiały:
S (28,2%) C (23,7%) P (15,2%) Fe (10,7%) Ni (8,1%) Mn (4,4%) Se (4,4%) Ge (3,1%) Cd (0,8%) Mo (0,7%) Ru (0,7%)
Syroagoa HW-M b40-0 1 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
214 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
534 km

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
98 K

Materiały:
S (28,7%) C (24,2%) P (15,5%) Fe (11,0%) Ni (8,3%) Mn (4,5%) Se (4,5%) Zr (1,3%) Cd (0,9%) Te (0,8%) Hg (0,5%)
Syroagoa HW-M b40-0 1 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
214 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0133
Promień:
2 098 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
98 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,1%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Po (0,3%)
Dystans do celu:
424 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
1,0404
Promień:
7 937 km

Ciśnienie na powierzchni:
3 975,71 atmosfer

Grawitacja:
0,67 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thick Methane-rich
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
356 K
Syroagoa HW-M b40-0 3 / Class II gas giant
Dystans do celu:
635 ls
Szacowana wartość:
30 918 cr

Masy Ziemi:
893,1944
Promień:
77 567 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
6,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
209 K
Syroagoa HW-M b40-0 3 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
634 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0107
Promień:
1 932 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
92 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)
Syroagoa HW-M b40-0 3 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
637 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0241
Promień:
2 513 km

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
86 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) W (0,7%) Tc (0,4%)
Syroagoa HW-M b40-0 3 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
639 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0168
Promień:
2 234 km

Grawitacja:
0,14 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
77 K

Materiały:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Sn (0,7%) Hg (0,5%) Po (0,3%)
Syroagoa HW-M b40-0 3 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
639 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0085
Promień:
1 788 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
77 K

Materiały:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) Sn (0,7%) Tc (0,4%)
Dystans do celu:
642 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
1,0785
Promień:
8 121 km

Ciśnienie na powierzchni:
4,08 atmosfer

Grawitacja:
0,67 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Methane-rich
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
110 K
Syroagoa HW-M b40-0 5 / Class I gas giant
Dystans do celu:
843 ls
Szacowana wartość:
3 356 cr

Masy Ziemi:
19,6152
Promień:
36 564 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
0,60 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
56 K
Syroagoa HW-M b40-0 5 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
844 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
657 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
49 K

Materiały:
S (27,9%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Se (4,4%) Zn (3,4%) As (1,6%) Cd (1,0%) Sb (0,8%) Hg (0,6%)
Syroagoa HW-M b40-0 5 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
842 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
644 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
49 K

Materiały:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,6%) V (3,0%) Nb (0,8%) Sb (0,8%) W (0,7%)
Syroagoa HW-M b40-0 5 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
845 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
637 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
49 K

Materiały:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) V (3,1%) Zr (1,5%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
Syroagoa HW-M b40-0 5 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
845 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0003
Promień:
559 km

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
49 K

Materiały:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,8%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Zn (3,4%) As (1,6%) Mo (0,8%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
Syroagoa HW-M b40-0 5 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
840 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0006
Promień:
748 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
49 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) V (3,0%) Sb (0,8%) W (0,7%) Hg (0,5%)
Syroagoa HW-M b40-0 6 / Class I gas giant
Dystans do celu:
1 056 ls
Szacowana wartość:
4 489 cr

Masy Ziemi:
252,5460
Promień:
70 046 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
2,09 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
79 K
Syroagoa HW-M b40-0 6 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 057 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0010
Promień:
882 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
51 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Sn (0,7%) W (0,7%)
Syroagoa HW-M b40-0 6 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 058 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0009
Promień:
839 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
50 K

Materiały:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) V (3,1%) Nb (0,9%) Ru (0,8%) Sn (0,7%)
Syroagoa HW-M b40-0 6 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 054 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0010
Promień:
892 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Major Water Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
49 K

Materiały:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) V (3,1%) Te (0,9%) Nb (0,9%) Mo (0,8%)
Syroagoa HW-M b40-0 6 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 054 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0010
Promień:
872 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
49 K

Materiały:
S (28,7%) C (24,1%) P (15,5%) Fe (12,9%) Ni (9,8%) Zn (3,5%) As (1,7%) Zr (1,5%) Te (1,0%) Mo (0,8%) Hg (0,6%)
Syroagoa HW-M b40-0 6 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 053 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0022
Promień:
1 142 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
48 K

Materiały:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (3,0%) Mo (0,8%) Y (0,7%) W (0,7%)
Syroagoa HW-M b40-0 6 f / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 053 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0014
Promień:
997 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
48 K

Materiały:
S (27,6%) C (23,2%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Ge (3,6%) As (1,6%) Mo (0,8%) W (0,7%) Po (0,3%)
Syroagoa HW-M b40-0 6 g / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 056 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0021
Promień:
1 126 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
48 K

Materiały:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,1%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Ru (0,7%)
Syroagoa HW-M b40-0 6 h / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 056 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0015
Promień:
1 019 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
48 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
Syroagoa HW-M b40-0 6 i / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 062 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0036
Promień:
1 348 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
47 K

Materiały:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (1,0%) W (0,7%) Po (0,3%)
Syroagoa HW-M b40-0 6 j / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 049 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0034
Promień:
1 320 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
47 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (1,0%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
Syroagoa HW-M b40-0 6 k / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 049 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0031
Promień:
1 277 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
47 K

Materiały:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)
Syroagoa HW-M b40-0 7 / Class I gas giant
Dystans do celu:
1 432 ls
Szacowana wartość:
3 872 cr

Masy Ziemi:
73,8851
Promień:
52 694 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
1,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
48 K
Syroagoa HW-M b40-0 7 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 433 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
678 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
Minor Methane Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
39 K

Materiały:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
Syroagoa HW-M b40-0 7 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 431 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
540 km

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
39 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) As (1,6%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Y (0,7%)
Syroagoa HW-M b40-0 7 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 435 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0013
Promień:
971 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
38 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Sb (0,7%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
Syroagoa HW-M b40-0 7 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 435 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0007
Promień:
773 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
38 K

Materiały:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Mn (5,2%) Ge (3,6%) As (1,6%) Sn (0,7%) Hg (0,6%) Tc (0,5%)
Syroagoa HW-M b40-0 8 / Class I gas giant
Dystans do celu:
2 072 ls
Szacowana wartość:
3 215 cr

Masy Ziemi:
12,7314
Promień:
22 239 km

Grawitacja:
1,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
35 K
Syroagoa HW-M b40-0 8 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 073 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0003
Promień:
621 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
31 K

Materiały:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,3%) V (3,0%) Te (0,9%) Nb (0,8%) W (0,7%)
Syroagoa HW-M b40-0 8 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 075 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
513 km

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
31 K

Materiały:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
Syroagoa HW-M b40-0 8 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 074 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
484 km

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
31 K

Materiały:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Cr (5,7%) As (1,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Y (0,8%)
Syroagoa HW-M b40-0 8 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 070 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
643 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
31 K

Materiały:
S (28,3%) C (23,8%) P (15,2%) Fe (12,9%) Ni (9,8%) Se (4,4%) As (1,7%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Te (1,0%) Hg (0,6%)
Syroagoa HW-M b40-0 8 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 064 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
470 km

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
31 K

Materiały:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (3,0%) Nb (0,8%) Y (0,7%) Sn (0,7%)