Clookeou ZK-S b7-0 [#669341857857]

Clookeou ZK-S b7-0 C 7 b
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
61 359 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Robowarrior834
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
495 km

Temperatura powierzchni:
32 K

Grawitacja:
0,03 G

Stały skład:
82,34% Ice
16,07% Rock
1,59% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
22,9 d
Półoś wielka:
0,01 au
Ekscentryczność:
0,0011
Inklinacja:
1,23°
Argument perycentrum:
347,55°
Okres obrotu:
22,9 d
Pochylenie osi:
-0,0097 °

Materiały:
S (28,1%) C (23,6%) P (15,1%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Ge (3,7%) V (3,1%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Ru (0,8%) Sn (0,8%)