11 Aquilae [#2072044898675]

Współrzędne

This system is located at: -113.84375 / 11.09375 / 108.90625

Współrzędne galaktyczne R: 157,937 / l: 46,270 / b: 4,028
Współrzędne równikowe Rektascensja: 19h 1m 26,841s / Deklinacja: 13° 41'59,606''


Strefa mieszkalna:
Metal-rich body (3 to 51 ls), Earth-like world (810 to 1 215 ls), Water world (665 to 2 574 ls), Ammonia world (1 681 to 4 575 ls), Terraformable (631 to 1 259 ls)

Szacowana wartość: 599 687 cr

Układ Odległość Zgłoszona przez Wyliczone