NLTT 44219 [#3652609640811]

Benford Dock [#3228851968]
Typ:
Posterunek
Dystans do celu:
853 ls

Sojusz:
Federacja
Rząd:
Demokracja
Ekonomia:
Rafineria / Wydobycie

Wyposażenie:
Towary
Black Market, Contacts, Missions, Refuel, Search and Rescue, Universal Cartographics

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Nerve Agents, Personal Weapons, Slaves, Tobacco
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.