Amatsuboshi [#342757777994]

Bastien's Falls [#3888380160]
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Odyssey Settlement
Ciało niebieskie:
Amatsuboshi A 2 (25 ls)
Współrzędne: -19.8339 / 168.3

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Spółdzielnia
Ekonomia:
Turystyka

Wyposażenie:
Towary
Black Market, Contacts, Crew Lounge, Interstellar Factors Contact, Missions, Refuel, Repair, Search and Rescue

Stan frakcji:
Boom

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Nerve Agents, Slaves
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.