Acokwech [#672296674729]

Grandin City [#3229955584]
Typ:
Posterunek
Dystans do celu:
222 631 ls

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Spółdzielnia
Ekonomia:
Rafineria

Wyposażenie:
Towary
Black Market, Contacts, Interstellar Factors Contact, Missions, Refuel, Repair, Search and Rescue, Tuning, Universal Cartographics

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Nerve Agents, Combat Stabilisers, Narcotics, Bootleg Liquor, Battle Weapons, Imperial Slaves, Slaves
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.