Leesti [#3932277478114]

Vatermann LLC [#128673927]
Typ:
Posterunek Planetarny
Ciało niebieskie:
Leesti 1 a (18 ls)
Współrzędne: -72 / -120.692

Sojusz:
Sojusz
Rząd:
Warsztat (Inżynier)
Ekonomia:
Kolonia

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
Contacts, Refuel, Repair, Restock, Tuning

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Slaves, Tobacco

Inżynier:
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.