108 Herculis [#78615938236]

Cartmill Observatory [#3527181824]
Typ:
Posterunek Planetarny
Ciało niebieskie:
108 Herculis AB 1 c a (2 591 ls)

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Feudalny
Ekonomia:
Kolonia

Wyposażenie:
Wyposażenie
Contacts, Crew Lounge, Interstellar Factors Contact, Missions, Refuel, Repair, Restock, Search and Rescue, Tuning, Universal Cartographics

Stan frakcji:
None
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.