Brani [#5067927201209]

Francisco de Eliza Port [#3525345024]
Typ:
Posterunek Planetarny
Ciało niebieskie:
Brani 5 (32 ls)
Współrzędne: -37.6474 / 87.0098

Sojusz:
Federacja
Rząd:
Demokracja
Ekonomia:
Kolonia

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
Black Market, Contacts, Crew Lounge, Missions, Refuel, Repair, Restock, Search and Rescue, Tuning, Universal Cartographics

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Nerve Agents, Personal Weapons, Slaves, Tobacco
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.