Brani [#5067927201209]

Noakes Port [#3226746880]
Typ:
Posterunek
Dystans do celu:
990 ls

Sojusz:
Federacja
Rząd:
Korporacja
Ekonomia:
Wydobycie

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
Contacts, Crew Lounge, Missions, Refuel, Repair, Search and Rescue, Tuning, Universal Cartographics

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Personal Weapons, Slaves, Tobacco
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.