Brani [#5067927201209]

Hooke Enterprise [#3226747136]
Typ:
Posterunek
Dystans do celu:
1 403 ls

Sojusz:
Federacja
Rząd:
Demokracja
Ekonomia:
Wydobycie

Wyposażenie:
Towary
Black Market, Contacts, Missions, Refuel, Repair, Search and Rescue, Tuning, Universal Cartographics

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Nerve Agents, Combat Stabilisers, Narcotics, Tobacco, Bootleg Liquor, Personal Weapons, Battle Weapons, Landmines, Imperial Slaves, Slaves
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.