Merope [#224644818084]

The linked station to this rescue ship is not under attack anymore, you may not find the rescue ship in game anymore.

Rescue Ship - Reed's Rest [#]
Typ:
Mega Statek
Dystans do celu:
4 052 ls

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Demokracja
Ekonomia:
Ratunek

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
Contacts, Missions, Refuel, Repair, Restock, Search and Rescue, Tuning

Stan frakcji:
None
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.