Wredguia WD-K d8-27 [#938123200843]

XBG-7XB [#3704656384]
?
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Fleet Carrier
Ciało niebieskie:
HIP 58832 4 (1 258 ls)

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
ALIAS\GOVERNMENT\Fleet Carrier
Ekonomia:
ALIAS\ECONOMY\Fleet Carrier

Wyposażenie:
Towary
Contacts, Crew Lounge, Refuel, Repair, Restock, Universal Cartographics

Zakazane:
Imperial Slaves, Slaves
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.