Wyrd [#5031654888146]

Black Hide [#128678535]
Typ:
Posterunek Planetarny
Ciało niebieskie:
Wyrd A 2 (9 ls)
Współrzędne: -63.8616 / -81.9917

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Warsztat (Inżynier)
Ekonomia:
Kolonia

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
Contacts, Refuel, Repair, Restock, Tuning

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Personal Weapons, Slaves

Inżynier:
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.