SPF-LF 1 [#22661187052961]

The Pillar of Fortitude [#128828567]
Typ:
Mega Statek
Dystans do celu:
335 ls

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Więzień
Ekonomia:
Więzień

Wyposażenie:
Stocznia
Wyposażenie
Contacts, Refuel, Repair, Restock

Aktualizacja: 24.08.2019, 15:20

Bulkheads

Hauler Integrity Mass Power Price
1I Lightweight Alloy Standard protection against all types of attack. ?? 0 t ?? 0 cr
Sidewinder Integrity Mass Power Price
1I Lightweight Alloy Standard protection against all types of attack. ?? 0 t ?? 0 cr