Lushertha [#4442883623275]

Laumer Hub [#3228805120]
Typ:
Posterunek
Dystans do celu:
931 ls

Sojusz:
Federacja
Rząd:
Korporacja
Ekonomia:
Przemysł

Wyposażenie:
Towary
Contacts, Missions, Refuel, Repair, Restock, Search and Rescue, Tuning, Universal Cartographics

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Onionhead Gamma Strain, Personal Weapons, Slaves, Tobacco
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.