10 Rho-3 Eridani [#1556665567587]

Brandenstein Vision [#3222543360]
Typ:
Posterunek
Dystans do celu:
11 624 ls

Sojusz:
Federacja
Rząd:
Korporacja
Ekonomia:
Rafineria

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
Contacts, Crew Lounge, Interstellar Factors Contact, Missions, Refuel, Repair, Restock, Search and Rescue, Universal Cartographics

Stan frakcji:
Public Holiday

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Personal Weapons, Slaves, Tobacco
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.