LTT 15449 [#9466242278841]

Roh Chemical Productions [#3887876352]
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Odyssey Settlement
Ciało niebieskie:
LTT 15449 AB 1 a (1 960 ls)
Współrzędne: -1.77457 / -41.9266

Sojusz:
Federacja
Rząd:
Korporacja
Ekonomia:
Przemysł

Wyposażenie:
Towary
Contacts, Missions, Refuel, Repair, Search and Rescue

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Slaves, Tobacco
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.